Företag

FAQ

Frågor & svar: Flyttning

Ingår flyttning i Hushållsnära tjänster, d v s kan jag göra avdrag för halva arbetskostnaden?

Du kan få RUT-avdrag för flyttfirmans arbetskostnader. RUT-avdraget och ROT-avdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Hur stort är RUT-avdraget för flyttning?

RUT-avdrag får uppgå till max 50% av den debiterade arbetskostnaden inkl. mervärdesskatt.

Är alla berättigade till RUT-avdrag för flyttning?

För att kunna nyttja avdraget måste du ha en skattepliktig inkomst. Om du inte betalar skatt eller om du har betalat mindre än ditt RUT-avdrag blir du återbetalningsskyldig. Du skall dessutom ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång. Detta kan t ex inträffa om du är student och har studiemedel som din enda inkomst.

Kan jag få RUT-avdrag även för magasinering?

Nej. Underlag för skattereduktion utgörs enligt nuvarande bestämmelser av utgifter för arbete. Kostnader för t ex flyttbil och magasinshyra ger således inte rätt till RUT-avdrag. Däremot medges RUT-avdrag för flyttning av bohag till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder.

Jag har förstått att jag kan få en kostnadsfri besiktning, vad innebär denna?

Många av våra kunder föredrar att få ett fast pris på sin flyttning, flyttstädning eller magasinering och för att vi ska kunna ange ett sådant behöver vi oftast komma ut och ta en titt på förutsättningarna – det är detta vi kallar besiktning. Vi diskuterar då igenom kundens önskemål och behov, vi kontrollerar tillfart och eventuella trappor, dörrsprång mm. Därefter gör vi en tidsberäkning på uppdraget ur vilken vi räknar fram ett pris. Detta pris är ett fast pris inklusive alla avgifter och kostnader som kan uppkomma. Det fasta priset gäller alltid, även i de fall vi kan ha räknat fel. Det enda som kan påverka det fasta priset är om omfattningen av eller förutsättningarna för uppdraget förändras efter det fasta priset överenskommits. Vi utför kostnadsfria besiktningar i Kalmar, Färjestaden, Borgholm, Mörbylånga, Nybro, Mönsterås, Torsås med omnejd.

Vi har en hel del krukväxter och har tänkt packa våra tillhörigheter själva. Hur går vi tillväga med dessa?

Mindre krukväxter ställer ni tillsammans i en kartong, ha gärna lite papper runt varje kruka och lämna sedan kartongen öppen. Större krukväxter låter ni bara stå, vi tar hand om dem på flyttdagen. Tänk på att inte vattna växterna alltför nära flyttdagen, vatten på fat och i krukor kan lätt skvalpa ur och väta ned kartonger och möbler.

Jag har flyttat med er förut och ska snart flytta igen. Denna gång ska jag flytta till Örnsköldsvik och vill gärna anlita er igen. Nu ser jag i er annons att ert verksamhetsområde är Kalmar län, betyder det att ni inte kan hjälpa mig?

Vårt verksamhetsområde är mycket riktigt Kalmar län så vi kan dessvärre inte ombesörja din flyttning. Vad vi kan göra är att rekommendera en flyttfirma som vi vet att du kommer bli nöjd med och som har en erkänt hög servicenivå och engagerad, kunnig personal. Ett företag vi varmt rekommenderar är Ljungby Flyttningsbyrå, vi har rekommenderat dem i flera års tid och fått mycket bra respons på deras arbete från våra kunder. Du når dem på tele 0372-104 44 eller via deras hemsida www.ljungbyflyttningsbyra.se.

Igår fick jag fakturan på flyttningen ni utfört åt mig från Färjestaden till Kalmar. Jag är mycket nöjd med flyttningen, killarna var väldigt trevliga, hade ett bra arbetstempo och ingenting gick sönder. Men jag är ändå lite undrande över tiden ni fakturerat, enligt mina beräkningar borde fakturan hamna på 6 timmar (8.00-15.00 minus en timma rast), men ni har beräknat tiden till 6,5 timmar?

Detta beror sannolikt på att vi räknat med tiden för utkörning till och från adress. Vi börjar vanligtvis kl. åtta hos kund, det innebär att vi för en flytt inom Kalmar lämnar kontoret en kvart tidigare och även börjar debitera då. Samma sak när flyttningen är avklarad, vi debiterar tid för färden tillbaka till kontoret. Däremot tar vi inte betalt för raster, lunch eller andra avbrott i flyttningen. Vi avrundar dessutom till närmaste kvart, inte till närmaste timma som många av våra konkurrenter. Vi vill att vår prissättning ska vara så rättvis och korrekt som möjligt, du ska inte betala för något du inte utnyttjat.

Vi är på jakt efter flyttkartonger och har sett på er hemsida att ni säljer sådana. Dock är era kartonger dyrare än de kartonger jag sett på Rusta och Maxi, är det något som skiljer dessa kartonger åt?

Ett bra tips är att kolla tjockleken på wellpappen när du inhandlar flyttkartonger. De flyttkartonger från exempelvis Bauhaus, Ikea och Claes Olsson som vi har sett är tillverkade av 4 mm wellpapp och fungerar bra vid flyttning av kläder, linne och andra oömma saker som inte väger så mycket. Vid packning av böcker, porslin och vitrin lämpar de sig däremot inte särskilt väl; dels kan de helt enkelt gå sönder om de lastas för tungt, dels kan kartongen ge vika vid stapling av flera kartonger på varandra. Våra kartonger är häftade och tillverkade av 7 mm wellpapp vilket gör en stor skillnad i stabilitet och hållfasthet. Så om du ska packa porslin eller böcker eller vill stapla dina kartonger i t ex ett förrådsutrymme rekommenderar vi att du använder dig av denna grövre, hållfastare modell. Prisskillnaden mot en tunnare modell är liten men kan bespara dig onödiga skador.

Frågor & svar: Flyttstädning

Hur vet jag om jag är berättigad att utnyttja avdraget för hushållsnära tjänster?

Gå gärna in på www.skatteverket.se, där kan du läsa om vad kraven för att få skattereduktionen innebär. Du kan också ringa skatteupplysningen på tele 0771-567 567 så hjälper de dig, de bör även direkt kunna säga hur stort belopp du kan dra av. Generellt gäller att du är berättigad till 50% reduktion av arbetskostnaden för en flyttstädning, maxreduktionen per år är 75 000 kr per person Tänk på att avdraget faller under samma kategori som ROT-avdraget så har du renoverat ditt hus eller anlitat hantverkare för dessa tjänster under innevarande år finns risken att du redan utnyttjat ditt maxbelopp.

Jag har kontrollerat med skatteverket att jag är berättigad till fullt avdrag för hushållsnära tjänster, hur fungerar det sedan om jag vill anlita er för min flyttstädning?

När du ringer oss för att boka in din städning ber vi dig om fakturaadress och personnummer. När städningen är avklarad och godkänd skickar vi en faktura till dig på halva beloppet av ursprungsbeloppet vi kom överens om. När du betalat in detta belopp skickar vi sedan en faktura på resterande belopp till skattemyndigheten som sedan betalar in till oss.

Jag läste på er hemsida att ni har besiktningsgaranti och det låter ju bra. Men vad innebär det i praktiken?

Vår besiktningsgaranti innebär att vi tar ansvar för städningens utförande ända tills den är godkänd av besiktningsman eller bostadens nya ägare. Vi ser gärna att städningen inte besiktigas alltför långt efter efter att vi är klara, framförallt för att det är lättare att utföra en rättvis besiktning nära inpå städningens slutdatum. Fönster kan t ex smutsas ned av avgaser, fågelspillning och insekter. Spindelnät kan uppkomma i fönsterkarmar och tak. Men det viktiga att veta är att vi ser till att städningen blir godkänd, du ska inte under några omständigheter behöva ta hand om något moment själv. Och du betalar aldrig något extra för detta.

Enligt er hemsida har ni fasta priser på flyttstädning men varför skriver ni inte ut några priser?

Vi ger fasta priser på alla objekt, dock skiljer sig alla objekt åt varför det är omöjligt att ange några priser utan att veta vad det är du vill ha städat. När vi sätter våra priser utgår vi från antal kvadratmeter men slutpriset påverkas av faktorer såsom exempelvis antal fönster, antal badrum, dusch eller badkar, inglasad altan eller inte, tvättpelare eller inte och så naturligtvis skicket på objektet. Ett telefonsamtal är oftast tillräckligt för att vi ska kunna gå igenom objektet med dig och ge dig ett fast pris.

Behöver jag lämna kvar mitt städmaterial eller har ni städmaterial med er?

Vi har allt städmaterial och medel som behövs med oss.

Hur betalar jag?

Vi skickar faktura med kredittid 30 dagar efter att städningen är godkänd och klar.

Frågor & svar: Magasinering

Jag ska magasinera för första gången och har förstått att det kan skilja mycket mellan olika magasineringslokaler. Vad skiljer er från andra företag när det gäller lokalernas säkerhet?

Våra lokaler är i solid betong, samtliga ingångar är larmade och i form av slussar med dubbla lås. Inuti lokalerna har vi rörelse- och rökdetektorlarm. Samtliga våra larm är kopplade till Securitas. Vid de tillfällen lokalerna är obemannade är de alltid låsta. Dessutom använder vi våra magasineringslokaler endast för magasinering, inget onödigt spring således. En del företag hävdar att deras lokaler är bemannade vilket ofta endast är en förskönande omskrivning för att de används till andra ändamål än magasinering och dessutom innebär detta ofta att de är olåsta under arbetstid vilket ökar risken för att obehöriga kan komma åt dina tillhörigheter.

Er magasineringslokal verkar uppfylla alla säkerhetskrav men hur kan jag vara säker på att mina tillhörigheter inte sammanblandas med andra bohag eller skadas under lagringstiden?

Våra utbildade lastkarlar packar in dina tillhörigheter i specialtillverkade boxar. Varje kolli filtas eller emballeras och därefter förseglas boxarna med dörr och lås. Du väljer själv om du vill ta hand om nycklarna eller om vi ska förvara dem åt dig. Ingen obehörig kommer ha tillgång till dina tillhörigheter under magasineringstiden. Boxar, lås och nycklar är märkta med samma lagringsställe (boxnr).

Kan jag ordna en försäkring för mitt bohag genom er?

Ja, vi kan försäkra ditt bohag. Vår premie är 0,2 % av ditt uppskattade värde på dina tillhörigheter. I samtliga av v¨¨åra priser ingår försäkring upp till 10 000 kr/bohag. Vi samarbetar med Länsförsäkringar i Kalmar när det gäller magasineringen. Dock rekommenderar vi dig att du kontaktar ditt eget försäkringsbolag, har du en hemförsäkring går det ofta att lösa en tilläggsförsäkring till denna. Premien för denna blir förmodligen lägre än om du löser försäkring genom oss. Kolla även eventuell självrisk, hos oss betalar du ingen självrisk om det mot förmodan skulle hända ditt bohag något.

Jag vill magasinera mitt bohag fr o m 25 februari. Innebär detta att jag får betala för hela februari trots att jag bara magasinerar 4 dagar denna månad?

Nej, vi debiterar endast de dagar du väljer att magasinera hos oss.

Jag fick just veta att vi får tillgång till vår nya bostad i Nybro redan nästa vecka. Jag har uppgett att jag ämnar magasinera tills 1:a juli, alltså om två månader. Innebär det att jag behöver betala för magasineringen fram till dess?

Nej, du betalar endast för de dagar du magasinerar ditt bohag hos oss. Vi har ingen uppsägningstid, du kan hämta ut dina tillhörigheter så snart du vill. Dock uppskattar vi om du hör av dig ett par dagar innan så att vi har tid att förbereda dina boxar för urlastning.