Företag

Trygghetsgaranti

Vi vill att du ska känna dig trygg när du ger oss ett förtroende och anlitar oss. När du väljer oss väljer du ett företag som innehar F-skatt, gällande trafiktillstånd och väl tilltagna försäkringar. För att kontrollera med Transportstyrelsen (tele 0771-503503) att en flyttfirma innehar trafiktillstånd och F-skatt behöver du företagets organisationsnummer. Detta hittar du t ex i Näringslivsregistret där du kan söka direkt på företagsnamnet. En annan bra sida är www.allabolag.se där du, förutom organisationsnummer, även får tillgång till ekonomisk ställning, befattningshavare och verksamhetsbeskrivning. Vårt organisationsnummer är 556754-9273.

Det skall vara tryggt och säkert att anlita oss, därför kräver vi att allt flyttgods som vi skall hantera är försäkrat. Men vi är inget försäkringsbolag och ska inte tjäna pengar på våra kunders försäkringar. För de flesta flyttningar är vår Transportansvarsförsäkring tillräcklig, den följer Konsumentverkets och Svenska Åkeriförbundets stadgar i ”Bohag 2010″ och ingår utan extra kostnad i våra flyttpriser. Har du ägodelar vars värde överskrider de belopp som täcks av denna försäkring råder vi dig att teckna en tilläggsförsäkring, en sk objektförsäkring. Vår samarbetspartner i försäkringsfrågor är  Länsförsäkringar.

Om du väljer oss, väljer du även ett företag som bidrar till samhället genom att betala arbetsgivaravgifter och skatter på varje utfört uppdrag. Detta kan tyckas vara självklarheter men tyvärr är det alldeles för vanligt med flyttfirmor och andra hantverksföretag som inte har samma inställning. Se upp med företag som kräver kontant betalning; ofta innebär detta att arbetet inte kommer att redovisas till skattemyndigheten. Seriösa företag lämnar faktura utan invändning.

Tänk också på att om du betalar kontant och inte får kvitto har du ingen säkerhet om du senare skulle upptäcka några skador eller ha andra invändningar.

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra tjänster. Vårt mål är att hela tiden effektivisera vårt arbete genom att spara in på de moment och kapa de kostnader som inte ger dig som kund något mervärde. Detta samtidigt som vi varje dag ser till att försöka överträffa oss själva i vår service till dig. Hos oss är kunden i centrum, inte tvärtom.

En långsiktig och hållbar utveckling av vårt företag är vårt huvudmål och vi kompromissar därför aldrig med faktorer som kan sätta detta på spel. Det är en anledning till att vi följer regler och förordningar, har giltiga försäkringar och tillstånd och sist men inte minst: vi ser till att du blir nöjd om du anlitar oss. Vi tjänar aldrig snabba pengar på bekostnad av din uppfattning oss. Därför debiterar vi avtalade priser.

Skadepolicy

Att undvika skador på dina ägodelar tillhör våra största prioriteringar. Om olyckan ändå skulle vara framme och en skada skulle uppkomma gör vi allt för att vända detta till något positivt för dig som kund. Vår ambition är att föremålet alltid ska återställas till samma eller bättre skick än det hade innan skadan. Detta åstadkommer vi med hjälp av professionella möbelsnickare eller genom att ersätta föremålet med ett nytt. Vissa föremål går dock ej att reparera eller ersätta på ett tillfredsställande sätt och då ger vi rimlig ekonomisk kompensation.

För att sammanfatta – risken att du ska få en skada på din möbel är ytterst liten om du väljer att anlita oss, men skulle det ändå inträffa kommer vi göra allt vi kan för att kompensera dig på bästa sätt.